top of page
Christines tanker om formidling:

Stomp og elementært trommespil for musikundervisere m.fl. – Inspirationsworkshops, efteruddannelse og længere kursusforløb 

Grundlæggende trommespil for musikundervisere

For mindre grupper: Varighed 3-4 timer. 

Vi arbejder på denne workshop med de basale færdigheder på trommesæt til brug i musikundervisningen. Vi skiftes til at spille på de 2 opstillede trommesæt, og til at øve med stikker på bord og stol. Vi arbejder med enkle rytmer, koordination og trommesættets funktion i forhold til sammenspillet. 

Vi tager udgangspunkt i min trommebog, "På stikkerne – elementært trommespil for musikundervisere" med noder og videoinstruktioner. Trommebogen kan købes på forlaget Dansk Sang.

Inspirationsworkshop i  stomp, rytmik og bodypercussion
for musikundervisere

Varighed: 3-4 timer for grupper á max 20 deltagere.

Vi spiller på baljer, tønder og stokke og lærer rytmer og breaks.

Vi bruger kroppen som instrument og arbejder med underdelinger og koordination.

Tramp, klap og syng din egen rytme og lok os andre med.... 

Tromme-/rytmikkursus for musikundervisere  

For mindre grupper: Varighed 2 gange 2 dage.

På dette kursus går vi i dybden med tilegnelse af rytmer på sættet, brug af stomp og rytmik og inddragelse af det i undervisningen.

 • Dag 1: Vi laver en grundig gennemgang af basale færdigheder, teknikker og rytmer på trommesættet.

 • Dag 2: Vi øver rytmerne igen og arbejder videre med modeller og metoder for, hvordan vi kan arbejde med rytme i klassen som helhed som et musikalsk grundelement. Hvordan kan vi træne evnen til sammenspil? Stompinstrumenter og bodypercussion er i focus. 

Efter 14 dage, hvor  alle selv har øvet og afprøvet  de nye teknikker med deres egne elever fortsætter kurset med

 • Dag 3 og 4: Her veksler vi mellem arbejdet med de fagdidaktiske udfordringer hver enkelt har oplevet - og udbygning af repertoiret af rytmer på sættet og rytmetræningsøvelser.

Med den praktiske instruktion følger også nodemateriale, samt mulighed for videoinstruktion af rytmerne.

Individuel undervisning/coaching 
 • Færdigheder ved trommesættet

 • Rytmer, metoder og teknikker til Stomp og Rytmik

 • Sparing på didaktik

 • Feedback på undervisning

Huskunstner giver ny inspiration med trommer,
stomp og rytmik 

Huskunstner-forløb af kortere eller længere varighed på skoler i samarbejde med musiklæreren. Feks. til emneuger, skolefest, sammenlægning af skoler eller lignende. 

 

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud på et kursus specielt designet efter jeres behov.

Udvalgte referencer – workshops/kurser/efteruddannelse:

 • Den Jyske Sangskole, Herning

 • UCL, Center for undervisningsmidler

 • Musiklærernes dag, Ringe 

 • Spotlight, Vejle Kommune 

 • Toftlund Internatkursus 

 • Hansenberg i Kolding 

 • Vejle Bibliotek 

 • Roskilde synger, Roskilde Kommune

 • Brandbjerg Højskole 

 • Gospelkoret Bless the day 

 • Bøgevangskolen 

 • DGI, Vejle 

 • Fårup Sø Camping 

 • Stomp-gudstjeneste i Kolding 

 • Dagcenter, Lille Veum 

 • Gentofte Kulturskole

 • Hedensted Kommune

Referencer – huskunstnerforløb: 
 • Vinding skole

 • Gårslev skole 

 • Bredagerskolen, Jelling 

 • Give SFO

 • Give skole, Ikærafdelingen

 • Thyregod skole

 • Mølholm skole

 • Lukasskolen

 • Nørup skole

 • Kollerup skole

 • Englystskolen 

 • Balletskolen i Holstebro

 • Haldgård skole

 • Øster Nykirke skole

 • Spotlight - Vejle Kommune m.fl

Christine om formidling
Om den selvforglemmende tilstand i musikken

Jeg vil gerne formidle glæden ved sammenspil. Den stærke oplevelse af at gruppen er én dynamisk, rytmisk enhed. Den selvforglemmende tilstand, hvor man er en del af musikken, gruppen og helheden.

Stomp, rytmetræning og bodypercussion er gode værktøjer til at opnå dette, fordi ingen her er begrænset af kravet om teknisk kunnen på et instrument.

 

Min mission er at inspirere til at bruge musikken kreativt og skabende, og det kan vi først når vi mestrer grundbegreberne. Når puls, underdelinger, swing, dynamik, drive og disciplin er på plads – i den enkeltes spil og i samspillet.

 

De psykologiske faktorer i læreprocessen er centrale.

Først når vi både tør at give slip på intellektet og give os hen til musikken, og samtidig har de færdigheder det fordrer at spille, kan musikken opstå.

omtale

”Christine har undervist på flere af vores musikkurser, med fokus på rytmisk træning, stomp og trommespil.

Og hver gang med glade kursister og meget flotte evalueringer. Hun er så inspirerende og fagligt dygtig at vi med glæde har introduceret hende til forlagene. Dejligt at hun nu også udvikler et undervisningsmateriale.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde."

Niels Rebsdorf, Pædagogisk konsulent - Center for Undervisningsmidler, University College Lillebælt

om formidling
ref-kurser
trommebog
bottom of page